Werkgroepen

Werkgroepen

Onze ouderraad telt geëngageerde leden, die vooral ook ouder zijn.

Op de maandelijkse vergadering komen de leden samen om de komende activiteiten voor te bereiden, de voorbije activiteiten te evalueren en varia te bespreken.

Via kleinere werkgroepjes wordt er concreter gewerkt rond bepaalde thema’s of activiteiten

Doel

  • De verkeersveiligheid aan en rond de school verbeteren
  • De kinderen verkeerskennis bij brengen

Doel

  • Minstens 1 maal per jaar een educatieve of informatieve avond voor de ouders organiseren

Doel

  • Als er te feesten valt zijn we er graag bij, meer nog, dan helpen we mee om drank en hapjes te voorzien om het nog gezelliger te maken

Doel

  • Onze school en ouderraad meer bekendheid geven binnen en buiten de schoolmuren

Doel

  • Via onze website en sociale media communiceren met de ouders
  • Suggesties formuleren aan ouders en leerkrachten in verband met educatieve software

Doel

  • Ook op school zijn er af en toe klusjes.