Werkgroepen

Onze ouderraad telt geëngageerde leden, die vooral ook ouder zijn.

Op de maandelijkse vergadering komen de leden samen om de komende activiteiten voor te bereiden, de voorbije activiteiten te evalueren en varia te bespreken.

Via kleinere werkgroepjes wordt er concreter gewerkt rond bepaalde thema’s of activiteiten

VerkeerEnVeiligheidWeb

Verkeer & Veiligheid

Leden
 • Jan De Cock
 • Hervé Matthijs
 • Gerda Lippens
Doel
 • De verkeersveiligheid aan en rond de school verbeteren
 • De kinderen verkeerskennis bij brengen
PedagogieWeb

Pedagogie

Leden
 • Els De Bock
 • Hervé Matthijs
Doel
 • Minstens 1 maal per jaar een educatieve of informatieve avond voor de ouders organiseren
TipTopTeamWeb

TipTopTeam

Leden
 • Hervé Matthijs
Doel
 • Het bevorderen van het welbevinden op de school, het stimuleren van de sociale vaardigheden en pestpreventie
Face painted five year old
PRWeb
ICTWeb

Feest & Catering

Leden
 • Tine Jespers
 • Inge Depoorter
 • Veerle Dekie
 • Hervé Matthijs
Doel
 • Als er te feesten valt zijn we er graag bij, meer nog, dan helpen we mee om drank en hapjes te voorzien om het nog gezelliger te maken

PR & Communicatie

 Leden
 • Els De Bock
 • Hervé Matthijs
 • Jan De Cock
 • Tine Jespers
Doel
 • Onze school en ouderraad meer bekendheid geven binnen en buiten de schoolmuren

ICT

Leden
 • Bart Decroix
 • Hervé Matthijs
 • Gerdi Standaert
 • Harlinde Peperstraete
Doel
 • Via onze website en sociale media communiceren met de ouders
 • Suggesties formuleren aan ouders en leerkrachten in verband met educatieve software

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.